Privacy beleid & Disclaimer

Privacy en Disclaimer Vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl

Privacy

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl neemt je privacy serieus. Lees het volgende voor meer informatie over ons privacy beleid.

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl en zijn niet voldoende alleen om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internetbrowser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl te analyseren (meest en minst bekeken vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl  activiteit per dag en uur, enz.). Traffic data worden altijd anoniem verwerkt.

 Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van de website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl.

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites & Advertenties

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl bevat links waarmee je vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl verlaat en op websites van een andere partij terecht komt. vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacy beleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, www.vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl die u via onze site krijgt van derden. De informatie die u van derden krijgt, vertegenwoordigt niet altijd de mening van ons.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt u aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht u informatie, data en/of www.vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl tegen komen waarvan het copyright bij u ligt, meld dit aan de webmaster.

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact opnemen met de webmaster (webmaster@vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl). Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Disclaimer

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. vakantiehuisnatuurlijkspanje.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

Versie: 14 oktober 2016